https://www.facebook.com/events/301790127190740/

ACCESS BARS© Norwegian/English below

I Behandling med Access Bars berøres 32 punkter på hodet.

Bars, dvs. "sperrene", går igjennom og rundt hodet.

Disse punktene representerer ulike områder i livet som: glede, kreativitet, penger, kontroll, seksualitet, takknemlighet, sorg, helbred og mer..... Man er mer mottakelig for å «mota» i alle aspekter i livet som helbredelse, velstand…

I Access Bars kurs lærer du å gi denne type behandling. Gjennom livet har vi "kjøpt" andre sitt tro system og følelser som egentlig ikke våres og tjener oss ikke..

For Eksempel når jeg var 13 år trodde jeg at kroppen min var perfekt jeg hadde ikke noen tanker at det var noe annet selv om jeg ikke lignet på noen fotomodell. Men når alle jentene rund meg begynte å være opptatt av vekt og utsende "kjøpte" jeg den troen at kroppen min var ikke vakker..

Du lærer alle disse verdifulle verktøy hvordan å erkjenne hvilken tanker og tro som er din og ikke dine og hva som tjener deg, og hva du kan gjør for å slette dem fra underbevissthet.. Når du gir slip på dem lager du plass og gir mulighet til noe nytt å komme til livet dit. På kurs for du 2 behandling og lærer å gi 2 behandling. Du for diplom og kan jobbe med Access Bars hvis du ønsker det.

Kurset koster kr 2850,- (Det er samme pris i hele verden)

Kr. 1425 for dere som repetere kurset.

Jeg la en video der jeg forklare mer om dette (selv om den er på engelsk dette er lett å forstå) Kurset går på Norsk ved behov på Engelsk Besøk gjerne hjemme siden min: https://www.accessbarsdaniela.com/ Access Bars mantra "All of life comes to me with ease joy and glory" På norsk "Hele livet kommer til meg med letthet, glede og herlighet" ❤

Med vennlig hilsen Hjertelig velkommen Daniela Abecasis Eriksen danieer@online.no 98829650

https://www.accessconsciousness.com/en

ACCESS BARS© English

In Treatment with Access Bars, 32 points are touched on the head.

Bars, is "rafters", go through and around the head.

These points represent different areas of life such as: joy, creativity, money, control, sexuality, gratitude, grief, health and more .....

One is more susceptible to "courage" in all aspects of life as healing prosperity ...

In the Access Bar course you will learn how to give this kind of treatment.

Throughout our lives, we have "bought" others belief system and feelings that are not really ours and do not serve us.

For example, when I was 13, I thought my body was perfect I didn't have any thoughts that there was anything else even though I didn't look like any photo model. But when all the girls around me began to be concerned with weight and how they look like I "bought" the belief that my body was not beautiful ..

You learn all these valuable tools how to recognize what thoughts and beliefs are yours and not yours and what serves you, and what you can do to delete them from subconscious. When you let go of them, you make space and allow for something new to come to your life.

During the course you get 2 treatment and learn to give 2 treatment. You are getting a diploma and can work with Access Bars if you wish. The course costs NOK 2850, - (It's the same price in the whole world)

Kr. 1425 for you who repeat the course.

I put a video where I explain more about this The course is in Norwegian. In English when it`s needed. Please visit my home page: https://www.accessbarsdaniela.com/ Access Bars mantra "All of life comes to me with ease joy and glory" Best regards Welcome Daniela Abecasis Eriksen danieer@online.no 98829650

 

Access Bars kurs kommer i Januar

Access Bars courses comes in January